Priser for levering/henting (innen 100 km):

(gjelder både ved salg og sesonglagring)

Kjøring inntil 10 km = 450,-

Kjøring inntil 20 km = 550,-

Kjøring inntil 30 km = 650,

Kjøring inntil 40 km = 750,-

Kjøring inntil 50 km = 850,-

Kjøring inntil 60 km = 950,-

Kjøring inntil 70 km = 1050,-

Kjøring inntil 80 km = 1150,-

Kjøring inntil 90 km = 1250,-

Kjøring inntil 100 km = 1350,-

Priser for levering/henting (over 100 km):

Ved transport over 100 km bruker vi fraktselsapet Norlines, da gjelder deres egene priser. Ta kontakt for et uforpliktende frakt tilbud.